Confirmation of the highest quality - certification of our wood briquettes

Badane próbki spełniają wymagania normy PN-EN 17225-3:2014 w kategorii A1 dla brykietów z biomasy drzewnej!